Iedere maatschappij, instelling maar ook vliegclubs hebben een logo ter herkenning. Het logo beeldt ook vaak de aard van werkzaamheden c.q bezigheden uit. Zo ook de KLM Aeroclub, deze vliegclub heeft een logo waarin het logo van moedermaatschappij KLM, Royal Dutch Airlines is opgenomen.

Het is een privilege dat de KLM Aeroclub haar logo zo mag voeren en het blauw van de KLM (de huisstijl) op haar vliegtuigen draagt en mag dragen. Een en ander is toentertijd besproken met de KLM Directie en het KLM Brandmanagement.

fig1

De Lockheed L1049C Super Constellation, PH-TFS “Proton”, met het schip op de romp. Het KLM logo is in goud op de neus, dit KLM logo was ook op de “fin” afgebeeld van de KLM vliegtuigen in zwart of donkerblauw met de Nederlandse vlag op het richtingroer.
Foto: KLM , Schiphol 1953 (Collectie Dick Meier)

Het Vliegende Hollander logo (The Flying Dutchman) aangepast voor de KLM Aeroclub.

Het Vliegende Hollander logo (The Flying Dutchman) aangepast voor de KLM Aeroclub.

BWK
A: Dit embleem sierde het eerste Bulletin, het verenigingsblad van de KLM Aeroclub wat toen bestond uit één of twee A4-tjes. Later werd het logo meer gemoderniseerd.
B: Jur Teernstra, Boord Werktuig Kundige (BWK), bedacht een moer met vleugels. Een Boord Werktuig Kundige (BWK) is ten slotte een technicus. Thans is dit beroep door de techniek achterhaald.
C: Later werd dit logo weer wat aangepast door Ruud Vunderink, ook BWK, maar de moer bleef behouden. Echter toen de BWK vliegclub de naam KLM Aeroclub kreeg en de vereniging open ging voor alle KLM medewerkers werd het logo ook geheel veranderd.

6 In het jaar 1974 ontwierp de heer Struyck het logo zoals bovenstaand is afgebeeld. De vliegclub, nu genaamd KLM Aeroclub, heeft dan een echt logo. De vogel, de kiekendief, is toevallig ook de nationale vogel van de provincie Flevoland (dit is puur toeval). Dat de KLM Aeroclub in 1997 zou gaan verhuizen naar het vliegveld Lelystad, daar was in 1974 nog geen sprake van. Er werd nog heerlijk onbezorgd van Schiphol gevlogen, de toenmalige thuisbasis van de KLM Aeroclub.
7 In het jaar 1975 werd het logo verfraaid en werden de letters massief gemaakt, hetgeen een andere en duidelijker uitstraling gaf.
8 Het jaar 1984 werd het logo weer aangepast. Ingvar Stodel vond dat het KLM logo standaard moest zijn. Immers de KLM heeft een standaard huisstijl en de KLM Aeroclub is een KLM vereniging. Het mocht, de blauwe vierkante achtergrond hoort niet bij het logo.
9 In 1993 werd het logo opnieuw aangepakt en aangepast aan de toen nieuwe huisstijl van de KLM. Het lettertype werd anders en het KLM logo kreeg één kleur blauw zoals het ook op de KLM vliegtuigen was aangebracht. De kiekendief bleef donkerblauw, de vogel geeft immers de identiteit van de vliegclub weer.
10 In de loop van het jaar 2007 veranderde weer het lettertype. De KLM Aeroclub ging hier parallel in mee.
11 Net zoals KLM Cityhopper de aanpassing onderging. KLM cityhopper huisstijl 2007.
12 Toevoeging website.
fig13 In de loop van het jaar 2009 veranderde het lettertype opnieuw. Een meer moderne stijl deed zijn intrede. Ons magazine “Talk Around” was er snel bij.

14 De auto sticker uit het jaar 2010.De KLM Aeroclub is de enige KLM Personeelsvereniging die de huisstijl anno 2010 mag dragen onder strikte voorwaarden en onder controle van de KLM directie.

KLM Aeroclub Het huidige logo zoals ook op de fin van de vliegtuigen wordt gevoerd. De nieuwe letterstijl is reeds ook op de vliegtuigen aangebracht. Het logo op de hangar en de KLM Aeroclub vlag volgen nog.
16
De PH-WVO in de decoratie van juli 2013.

 

Speciale dank aan Dick Meijer voor dit mooie artikel.