SAFETY MAILING 2017-05 


RISICO TOP-5 KLM aeroclub (2017)

 1. Gebrek aan vliegvaardigheid
 2. Matige vluchtvoorbereiding
 3. Aeronautical Decision Making (ADM)
 4. Circuitprocedures / gedrag
 5. Volgen van procedures

Tijdens de (PPL-) opleiding ben je vast gewezen op de gevaren van koolmonoxide vergiftiging. Je leest er eigenlijk nooit zoveel over, maar dat wil niet zeggen dat er geen gevaar op de loer ligt.Zo heeft de VC onlangs twee meldingen binnen gekregen die hierop betrekking hadden (PHKAX).

In het eerste geval betrof het een melding enroute, waarbij de vlieger uitlaatgassen rook en zich ‘lightheaded’ voelde. De CO-indicator gaf ook de indicatie ‘gevaar’. De vlieger nam het enige juiste besluit en keerde gelijk retour EHLE.Na inspectie door ons onderhoudsbedrijf (MFA) vond er vervolgens een testvlucht plaats. De vlucht zelf verliep normaal, maar tijdens de landingsfase ging binnen 30 seconden (!!) de CO meter van geel (normaal) naar zwart (gevaar). Ook de elektronische CO meter werd geactiveerd.

De oorzaak van deze CO-meldingen is niet altijd eenvoudig vast te stellen. In het eerste geval was de oorzaak waarschijnlijk een niet goed vastzittende slang, bij de testvlucht speelde de combinatie van hoge neusstand en lage snelheid mogelijk een rol (aanzuiging uitlaatgassen via de louvres / luchtsleuven onderaan de cowling).

In het verleden zijn wel vaker meldingen geweest waar het ook lastig bleek de oorzaken te achterhalen.

 

KOOLMONOXIDE RISICO’s 

Het volgende artikel op SKYBRARY gaat hier nader op in

:http://www.skybrary.aero/index.php/Carbon_Monoxide_Poisoning

Er valt onder andere het volgende te lezen :’Onset of drowsiness can be very swift, and unless action is taken immediately to decrease exposure and reverse the concentration of CO in the blood (see below), sleep followed by unconsciousness will be inevitable.’Alle reden dus om je bewust te zijn van de gevaren en alert te blijven.

EMERGENCY DRILL 

Als het vermoeden bestaat dat er CO in de cabine aanwezig is, wat te doen ?

 • Turn the cabin heat fully off.
 • Select maximum rate of fresh air ventilation to the cabin.
 • Open windows if the environment, flight profile and operating manual permit.
 • Land as soon as possible/practicable.
 • Inform Air Traffic Control of your concerns and intentions.
 • Select a leaner fuel mixture if possible.
 • After landing seek medical attention as soon as possible.
 • Before continuing the flight, have the aircraft inspected by a certified mechanic

TENSLOTTE

 • In onze vloot zitten CO melders/indicators. Weet je waar ze zitten en hoe ze werken ? Wellicht is deze mailing een goede aanleiding om hier de eerstkomende keer dat je gaat vliegen eens extra aandacht aan te besteden.
 • OK, je weet waar ze zitten en hoe ze werken. Maar….hoe regelmatig kijk je er naar ? Suggestie van een van de melders was dat het monitoren van deze CO indicators in de reguliere scan zou moeten worden meegenomen. Prima suggestie; bij deze willen wij dit van harte aanbevelen.
 • Last but not least : mocht je onverhoopt te maken krijgen met een CO indicatie vergeet dan niet gelijk een melding te maken.