Een belangrijk element van VMS Light is het melden van Gevaren en Voorvallen. Zonder deze input krijgen we geen echt goed beeld wat er speelt op veiligheidsgebied binnen onze club, en weten we onvoldoende waar we op moeten (bij-)sturen.

Van belang is het onderscheid te kennen tussen een Gevaar en een Voorval:

VOORVAL

Elke operationele gebeurtenis, defect, fout of andere onregelmatigheid die van invloed kan zijn op de vliegveiligheid.

Een voorval betreft iets wat al gebeurd is (verleden).

GEVAAR

Een conditie of een object dat letsel aan personen, schade aan uitrusting of structuren, verwoesting van materiaal of de reductie van de bruikbaarheid van structuren en materiaal kan veroorzaken.

Een gevaar betreft iets wat nog voor zou kunnen vallen (toekomst).


Je kan op 3 manieren melden

1: Schriftelijk
2: Online
3: De rode brievenbus


MELDEN LUCHTVAARTVOORVAL
De Verordening (EU) nr. 376/2014 voor het melden van voorvallen in de burgerluchtvaart is sinds 15 november 2015 van kracht. Vanwege de verordening is ook de kleine (niet commerciële) luchtvaart verplicht om voorvallen te melden.

Deze verplichte melding is overigens in aanvulling op de melding binnen VMS of ATO.

Een luchtvaartvoorval is elke veiligheid gerelateerde gebeurtenis die:
een luchtvaartuig, de inzittenden of andere personen in gevaar brengt of zou kunnen brengen, in het bijzonder een ongeval of een ernstig incident omvat. Kijk voor meer info en meldingsprocedure op de ILT website of ga direkt naar het juiste formulier via Aviation Safety Reporting.

AIRPROX
Meld een bijna botsing (airprox) met het airproxformulier.

1: Schriftelijk

Download de PDF en e-mail of stuur per post:
VOORVAL formulier (PDF)
GEVAREN formulier (PDF)

E-mail: safety@klmaeroclub.com

Adres:
KLM Aeroclub
t.a.v. Veiligheidscommissie
Emoeweg 11
8218 PC Lelystad Aiport

3: De rode brievenbus

Tevens liggen er formulieren in de briefingroom zodat de meldingen gelijk (en desgewenst anoniem) gedaan kunnen worden. Rechts naast de deur in de briefingroom heeft de VC tevens een eigen (rode) brievenbus.

VC letterbox KLMAC

De VC respecteert de PRIVACY en zal de meldingen ANONIEM behandelen.

Geheimhoudingsverklaring (PDF)

Voor meer informatie kijk in het Handboek Veiligheidsmanagement (PDF)