SAFETY MAILING 2017-04 


Veiligheid is een breed begrip, en elke vlieger moet rekening houden met erg veel dingen die daarmee te maken hebben. Maar…

  • Wat zijn nu de grootste risico’s binnen de KLM aeroclub ?
  • Wat kan je eraan doen om die risico’s zoveel mogelijk te beheersen ?

Dit jaar gaat de VC campagne voeren om dit bij iedereen goed tussen de oren te krijgen. De onderstaande top-5 zal je dan ook regelmatig voorbij zien komen. In deze safety mailing stellen we ze vast aan je voor.

RISICO TOP-5 KLM aeroclub (2017)

  1. Gebrek aan vliegvaardigheid
  2. Matige vluchtvoorbereiding
  3. Aeronautical Decision Making (ADM)
  4. Circuitprocedures / gedrag
  5. Volgen van procedures

Hebben we hiermee nu alle risico’s gedekt ? Nee zeker niet (denk bijvoorbeeld aan luchtruimschendingen, gebrekkige kennis (regelgeving, vliegtuigen), cultuuraspecten….).
Die gaan we ook niet vergeten, maar let’s get the basics right first’.