SAFETY MAILING 2017-10 :


a)  — STATUS VOORVALLEN, GEVAREN EN BEVINDINGEN (2017) :

 • Meer balans tussen voorvallen en gevaren (nu in evenwicht)
 • Tot op heden in 2017 ontvangen : 8 voorvallen, 9 gevaren.
 • Findings Register : Bestuur heeft nog steeds geen aktie genomen naar aanleiding van 9 van deze bevindingen. De oudste dateert inmiddels van oktober 2014

b)  — PLUS & MIN :

 • POSITIEF
 1. Meldingsbereidheid vergroot (drempel verlaagd)
 2. Sturen op thema’s om meer focus te krijgen (Risico Top-5)
 3. Proces klachtenafhandeling gaat (eindelijk) beter nu (DDL)
 • KAN BETER
 1. Teleurstellende interactie VC met bestuur. Geen interesse (ja zeggen, nee doen)
 2. Aanbevelingen worden niet of nauwelijks opgevolgd.

c)  — CREW CHANGE :

De samenstelling van de VC zal op korte termijn flink wat wijzigingen ondergaan.
Erwin Prins en Rob Klees stoppen per 1 oktober, korte tijd later gevolgd door Eugene Leeman. Drukte, prive en werk zijn enkele redenen.
Wat echter ook meespeelt is het onvermogen om samen met het bestuur structureel te werken aan  het verbeteren van de veiligheid. Geen focus op safety is de perceptie van de VC.
Maurice wil zich (gelukkig) voor de VC blijven inzetten, Eric-Jan idem mits :

 • de minimale VC samenstelling uit 3 personen zal gaan bestaan, en
 • er een coordinator is die de VC daadwerkelijk gaat trekken.

We zullen hier in een aanvullende ‘crew wanted’ mailing KLMAC leden gaan werven om de VC een nieuw elan te geven, en om samen met het bestuur de volgende stappen te zetten.