SAFETY MAILING 2018-01


MELDINGEN (VOORVAL, GEVAAR)

 201420152016 (*)2017Cumulatief
Voorval91212 (1)9 (1)42
Gevaar113 (1)11 (3)16

(*)  Waarvan vallend onder ATO regime : tussen haakjes

BEVINDINGEN REGISTER

 2014201520162017Cumulatief
Gemeld aan bestuur10771034

COMMUNICATIE

Safety Mailings20142015 (*)20162017Cumulatief
481224

(*) Safety mailings gestart in oktober 2015

Behandelde onderwerpen in 2017 :

 • Terugblik 2016 en focus 2017
 • V-Monitor
 • CO-vergiftiging
 • Aeronautical Decision Making (ADM)
 • Baanverlenging EHLE (2x)
 • Voorval formulier, toelichting (EU reg 376/2014)
 • Status VMS Light, ontwikkelingen VC
 • Crew Wanted
 • RVGLT, nood- en voorzorgslanding

HIGHLIGHTS / CONCLUSIE

 • Geen grote incidenten of voorvallen. Dat is de allerbelangrijkste doelstelling en daar zijn wij met z’n allen dus (weer) in geslaagd. Mooi !
 • Minder voorval-meldingen dan voorgaande jaren, maar daarentegen een opvallende stijging van de gevaarmeldingen. Per saldo neemt het aantal meldingen toe.
 • Meerdere meldingen/trends
  • In totaal zijn er 3 CO-meldingen geweest mbt de KAX. Oorzaak was lastig te achterhalen. Maatregelen lijken te werken (geen klachten meer ontvangen). Alertheid blijft nodig
  • Er zijn meldingen geweest die verband hadden met de grote werkzaamheden op EHLE. De VC heeft hier aandacht aan besteed en ook overleg gevoerd met EHLE om de vliegers zo goed mogelijk te informeren en te wijzen op diverse zaken. Een goede vluchtvoorbereiding en zich houden aan procedures is King.
  • Diverse meldingen hadden verband met afleiding, onder meer met parkeren van vliegtuigen en tanken. Weinig schade gelukkig.
  • De meldingen die verband houden met de staat van de vliegtuigen (lees aftekenen klachten en volgen procedures) neemt af. Dat proces lijkt steeds beter in de hand te zijn en dat is natuurlijk een prima zaak. Volhouden !
 • Relatief veel meldingen in de periode maart t/m september, daarna mondjesmaat. Toch is er in het najaar flink gevlogen. Zou er dan niets vermeldenswaard zijn ? Vast wel, dus als als er een gevaar of voorval is geweest ……..gewoon melden.
 • Positieve feedback op ‘lessons learned’. Iets te melden wat je zou willen delen ? Zo leren we van elkaar en worden er samen uiteindelijk beter van. Dat is de insteek.

AKTIEPUNTEN 2018

 • Risico top-5 campagne. Punten uit 2017 eventueel aktualiseren.
 • Speerpunten :
  • Vluchtvoorbereiding
  • ADM (Aeronautical Decision Making), op de grond en in de lucht
  • Bijhouden skills (variatie in vlieggedrag), trips aanmoedigen
  • Volgen van procedures
  • Wijzen op de gevaren van afleiding
  • Work in Progress EHLE
 • We blijven leden aanmoedigen meldingen te doen (voorval, gevaar).
 • Bestuur (blijven) challengen inzake opvolgen bevindingen.

DIVERSEN

 • De VC heeft al eens eerder geventileerd dat we weinig aansluiting hebben gevonden bij het bestuur, vooral vwb het opvolgen van bevindingen en regelmatig overleg. Daar zal een betere modus voor gevonden moeten worden willen we de veiligheidambities van de VC waar kunnen maken.
 • Versterking VC op korte termijn noodzakelijk, aangezien een paar VC leden niet meer beschikbaar zijn. We zoeken vooral iemand die de coordinatie op zich wil nemen. Interesse ? Stuur een mailtje naar SAFETY@klmaeroclub.com of knoop een praatje aan met Maurice of Eric-Jan.