SAFETY MAILING 2017-08 


De toelichting op de achterzijde van het VOORVAL formulier is gewijzigd. Aanleiding daarvan is dat de eerder vermelde opsomming niet geheel overeen kwam met de lijst van verplichte meldingsitems (EU Reg 376 / 2014, artikel 4).
Daarom is ervoor gekozen de formele lijst 1-op-1 over te nemen zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan.

Dit neemt niet weg dat je ook voorvallen kunt melden die niet specifiek vermeld zijn. Bij twijfel gewoon melden !

De formulieren in de FD room zullen binnenkort voorzien worden van de laatste versie. Op de website staan inmiddels de nieuwe versies van zowel voorval- als gevarenformulier (zie onderaan deze mail voor hyperlink).

Voor de ATO zal dit gecommuniceerd worden middels een Standaardisatie-bericht zodat zowel binnen de aeroclub (VMS Light) als ATO gelijke procedures gehanteerd worden.

Fijne vakantieperiode !