Skip to content Skip to footer

Goed Verzekerd Vliegen

Hieronder legt ons clublid en tevens verzekerings specialist / jurist René Bins in meer detail uit op wat voor manieren je eigenlijk verzekerd bent bij ons.

Hierbij het woord aan René:

Mij is vaak de vraag gesteld hoe het zit met de verzekering van de risico’s verbonden aan het gebruik van de vliegtuigen van de KLM Aeroclub. Onderstaand ga ik daar op in en om het geheel duidelijker te maken, vergelijk ik de risico’s met het rijden in je auto en het vliegen met onze kisten.

Ik ga er vanuit dat je rijdt in een redelijk nieuwe auto en dat deze WA-Volledig Casco (sommigen noemen het ook wel Allrisk) is verzekerd. Daarin rijdt je met drie passagiers. Je let even niet op en vliegt de bocht uit en botst tegen een boom. Resultaat; alle inzittenden inclusief jijzelf als bestuurder zwaar gewond plus de auto is total loss.

De autoschade zal vergoed worden door de WA-Volledig Casco verzekeraar. De ziekenhuiskosten van jou als bestuurder en je drie passagiers zullen vergoed worden door de respectievelijke ziektekostenverzekeraars op de basisdekking en de eventuele aanvullende dekking. Er geldt hier wel een eigen risico van (in 2014) € 360,- voor de basisdekking.

Er zal wellicht ook andere schade zijn ontstaan. Denk aan smartengeld, kledingschade, verlies van verdiencapaciteit enz. De drie passagiers kunnen deze schades verhalen op de WA-verzekering van je auto. De schade aan de boom (if any) wordt natuurlijk ook onder de WA-verzekering vergoedt. De bestuurder kan dat echter niet omdat dat zijn schade een toegestane WAM-uitsluiting is. De verzekerde bedragen voor WA-autoverzekeringen zijn in Nederland conform 5e WAM-richtlijn € 1.000.000,- voor materiële schade en € 5.000.000,- voor personenschade (letsel of dood). Beide bedragen zijn geïndexeerd zodat deze nu resp. € 1.120.000,- en € 5.600.000,- zijn. Zowel de bestuurder als zijn passagiers kunnen, wanneer zij in het ziekenhuis liggen, geen arbeid verrichten. Voor zover zij in loondienst werkzaam zijn, is de werkgever verplicht het loon de eerste twee jaar door te betalen. Wanneer je daarna nog niet arbeidsgeschikt bent, kom je in aanmerking voor een uitkering uit de WIA, de opvolger van de WAO. Wanneer zij zelfstandig zijn, hebben zij geen baas die het loon doorbetaalt dus daar moeten zij dan zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hebben afgesloten. Ook die WIA na twee jaar gaat dan niet op, maar dan kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering ook uitkomst bieden. Zo niet; huis opeten en spaarbankboekje tot een vrijstellingsbedrag opmaken en aankloppen voor een WWB-uitkering (Bijstand).

Nu zitten we niet in de auto maar vliegen we met één van onze vliegtuigen. Deze zijn zowel voor het casco (het vliegtuig zelf dus) als de aansprakelijkheid verzekerd. Zelfde verhaal, drie passagiers maar nu botsten we niet tegen een boom maar voeren de landing niet goed uit. Na een paar bouncen raak je van de baan, vlieg je over de kop en in brand. Resultaat; zowel de vlieger als zijn drie passagiers zwaar gewond plus de kist total loss. Tevens zijn er een paar baanlampen geraakt en dus kapot plus een ILS-regeleenheid die ook moet worden afgeschreven.

De schade aan het vliegtuig zal worden vergoed door de casco-verzekeraar. De ziekenhuiskosten van jou als vlieger en je drie passagiers zullen, net als bij bovenstaand voorbeeld met een autoschade, worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

De andere schade van de passagiers, zoals smartengeld, kledingschade, verlies van verdiencapaciteit, zal verhaald kunnen worden op de aansprakelijkheidsverzekering van het vliegtuig. Ook de schade aan de baanlampen en de ILS-regeleenheid zal vergoedt worden door de aansprakelijkheidsassuradeur. Volgens de Europese regelgeving moet een vliegtuig een verzekeringsdekking voor zijn passagiers hebben van SDR 250.000,- per zitplaats. SDR betekent Special Drawing Rights en heeft als koers ongeveer 1,12. Dat is dus zo’n € 280.000,-. Als KLM Aeroclub hebben we dit bedrag per passagier voor € 325.000 verzekerd terwijl we voor aansprakelijkheid voor schade aan derden (dus buiten onze kist) op € 4.000.000,- hebben gezet. De KLM Aeroclub is voornemens dat bedrag per passagier in te voegen in bovengenoemde € 4.000.000,- en dit bedrag tegelijkertijd te verhogen tot € 4.975.000,- zodat theoretisch een passagier tot € 4.975.000,- uitgekeerd kan krijgen. Een stuk ruimer dus als waarvoor we wettelijk verplicht zijn. Inmiddels is dit laatste bedrag definitief op € 5.000.000,= gesteld.

Deze overige schade voor jou als vlieger is, net als bij de autoverzekering, niet begrepen onder de aansprakelijkheidsdekking. De alinea bij de autobotsing hierboven inzake de inkomensproblematiek kan hier gewoon als ingelast beschouwd worden waarbij wel bij de AOV voor zelfstandigen aandacht moet worden gegeven aan de polisvoorwaarden waar het vliegrisico wel eens uitgesloten kan zijn. Ga bij twijfel even langs je assurantieadviseur of laat mij de polisvoorwaarden even zien. Moraal van het verhaal; je bent gewoon goed verzekerd als clublid en het maakt eigenlijk geen verschil of je een auto of één van onze vliegtuigen bestuurt.

Dan hebben we het verhaal van de ongevallendekking en reis- en annuleringsverzekering. Daar zien we wel een verschil omdat nogal wat verzekeraars van oordeel zijn dat wij met een levensgevaarlijke sport bezig zijn. Het specifieke vliegrisico is in veel gevallen uitgesloten. De Driessen & Rappange Verzekeringen, de verzekeraar waar onze club de vliegtuigen heeft verzekerd, heeft daar een oplossing voor gecreëerd; de Persoonlijke Luchtvaartverzekering, waarbij het vliegrisico wel is gedekt en waarbij de verzekering is afgestemd op ons als vlieger. Zie voor deze verzekering www.driessenrappange.nl/plv. Ik vertrouw er graag op met bovenstaande wat duidelijkheid in deze moeilijke materie gebracht te hebben.

Heb je aanvullende vragen, neem gerust contact met ons op.