• VC: Even kennismaken

  Sinds 2014 hebben we bij de KLM een Veiligheidscommissie (VC). Deze bestaat momenteel uit:

  Eugene Leeman | Flight Safety Officer / Veiligheidsmanager
  Eric-Jan Oud | Safety commissie teamlid
  Maurice Peters | Safety commissie teamlid

  Dit gezelschap heeft – elk vanuit een eigen invalshoek – de nodige kennis, ervaring en interesse in vliegveiligheid en veiligheid management systemen. De VC is aangesteld door – maar opereert onafhankelijk van – het bestuur.

  Taken Veiligheidscommissie (VC)

  • Het in kaart brengen van de risico’s aan de hand van rapportages, en een plan van aanpak maken om die risico’s te beheersen.
  • Het uitvoeren van onderzoeken naar aanleiding van meldingen.
  • Het voorstellen van mitigerende maatregelen aan het bestuur.
  • Het monitoren van de effecten van de mitigerende maatregelen.
  • Het verstrekken van geanonimiseerde rapportages aan bestuur en leden.

  Meer informatie

  Kijk in het Handboek Veiligheidsmanagement (PDF) en bij de andere Safety berichten.

  Safe Landings!
  Eric-Jan Oud, Maurice Peters en Eugene Leeman

 • Veiligheidsdoelen

  De belangrijke veiligheidsdoelen van de KLMAC zijn:

  • Het voorkomen van ongevallen
  • Het vergroten van de kennis bij de leden over veilige vluchtuitvoering
  • Het stimuleren van gedrag bij de leden, waarbij veiligheid voorop staat en een tweede natuur is.

  Om deze doelen te bereiken wordt/worden

  • Binnen de vereniging Veiligheidsmanagement ingevoerd.
  • Binnen de vereniging systematisch aandacht gegeven aan de verbetering van de veiligheid.
  • Elk lid gestimuleerd om voorvallen te melden opdat alle leden daarvan voortdurend kunnen leren.
  • De gemelde voorvallen en/of gevaren onderzocht om de (mogelijke) oorzaak te achterhalen.
  • Maatregelen getroffen om de veiligheid te verbeteren. Deze maatregelen zullen voor alle leden van toepassing zijn en actief aan alle leden worden gecommuniceerd. De VC neemt zelf geen maatregelen maar adviseert het bestuur inzake veiligheidsaspecten.
  • Nadruk gelegd op een goede vlucht voorbereiding.

  Daarmee wordt beoogd dat leden voortdurend van elkaar en elkaars ervaringen leren en een continue verbetering van de vliegveiligheid wordt bereikt.

  take risk

 • VMS Light

  Met de invoering van een Veiligheids Management Systeem (VMS) hopen we een (structurele) impuls te geven om de veiligheid binnen de KLM aeroclub naar een hoger plan te brengen.

  In het Handboek Veiligheidsmanagement (PDF) staat beschreven hoe e.e.a. in elkaar steekt.

Safety berichten

Crew Wanted

De VeiligheidsCommissie (VC) is op zoek naar versterking We zoeken leden die : een bijdrage willen leveren aan het verder ontwikkelen van een goede Safety Culture binnen (en buiten) de KLMAC accepteren dat mensen nu eenmaal fouten maken, en dat we daaruit vooral lering moeten trekken. niet gelijk een oordeel vellen, maar eerst willen onderzoeken […]

Lees alle