HFC Berlin juni 2022

Het weekend van 18 en 19 juni 2022 was de KLM Aeroclub uitgenodigd bij de HFC Berlin (Lufthansa Aeroclub Berlin) op hun thuisbasis vliegveld Berlijn Schönhage (EDAZ). Dit ter gelegenheid van hun 30 jarig bestaan. De interesse was dan ook groot. De hele vloot was geboekt (behalve de KAX wegens onderhoud) en het merendeel van ons vliegers zou overnachten in het naastgelegen Stadje Trebbin. Veel voorbereiding tussen de deelnemende KLM Aeroclub leden ging eraan vooraf om een net zo leuk als handig veld te bedenken om te tanken, waarmee je ook rekening houdt met een beetje gelijke legs om elke vlieger een evenredig deel te kunnen laten vliegen. (meer…)

Clubvlucht Ameland juli 2022

Wat als zelf vliegen wel je droom, maar gewoonweg niet mogelijk is? Voor mij was de clubvlucht naar Ameland als nieuw niet vliegend lid van de KLM Aeroclub een verdraaid goed alternatief! En dat komt dan niet alleen door de vluchten en het schitterende Nederlandse landschap maar ook zeker door het plezierig gezelschap. (meer…)

Proefles Wijbrand vd San

Vroeger reed ik bijna 20 keer per jaar op en neer naar Beieren en Oostenrijk.
Voor mijn werk.
Niet erg, want ik vind autorijden fijn, maar het was vooral omdat ik al in mijn broek scheet als ik maar aan een vliegtuig dacht.

Vliegangst.
En niet zo’n beetje ook. (meer…)

Clubvlucht Brasschaat april 2022

Hoe fijn dat we de dingen “van vroeger” weer kunnen oppakken. Bij de KLM Aeroclub betekent dat de maandelijkse Social Evenings en de BBQ’s in de lente en (na)zomer maanden. Maar ook de clubvluchten zijn weer mogelijk. En we waren er wel aan toe bleek, want de volledige vloot was geboekt voor de eerste clubvlucht na lange tijd. (meer…)

Terugblik 2017 & Focus 2018

SAFETY MAILING 2018-01


MELDINGEN (VOORVAL, GEVAAR)

  2014 2015 2016 (*) 2017 Cumulatief
Voorval 9 12 12 (1) 9 (1) 42
Gevaar 1 1 3 (1) 11 (3) 16

(*)  Waarvan vallend onder ATO regime : tussen haakjes

BEVINDINGEN REGISTER

  2014 2015 2016 2017 Cumulatief
Gemeld aan bestuur 10 7 7 10 34

COMMUNICATIE

Safety Mailings 2014 2015 (*) 2016 2017 Cumulatief
4 8 12 24

(*) Safety mailings gestart in oktober 2015

Behandelde onderwerpen in 2017 :

 • Terugblik 2016 en focus 2017
 • V-Monitor
 • CO-vergiftiging
 • Aeronautical Decision Making (ADM)
 • Baanverlenging EHLE (2x)
 • Voorval formulier, toelichting (EU reg 376/2014)
 • Status VMS Light, ontwikkelingen VC
 • Crew Wanted
 • RVGLT, nood- en voorzorgslanding

HIGHLIGHTS / CONCLUSIE

 • Geen grote incidenten of voorvallen. Dat is de allerbelangrijkste doelstelling en daar zijn wij met z’n allen dus (weer) in geslaagd. Mooi !
 • Minder voorval-meldingen dan voorgaande jaren, maar daarentegen een opvallende stijging van de gevaarmeldingen. Per saldo neemt het aantal meldingen toe.
 • Meerdere meldingen/trends
  • In totaal zijn er 3 CO-meldingen geweest mbt de KAX. Oorzaak was lastig te achterhalen. Maatregelen lijken te werken (geen klachten meer ontvangen). Alertheid blijft nodig
  • Er zijn meldingen geweest die verband hadden met de grote werkzaamheden op EHLE. De VC heeft hier aandacht aan besteed en ook overleg gevoerd met EHLE om de vliegers zo goed mogelijk te informeren en te wijzen op diverse zaken. Een goede vluchtvoorbereiding en zich houden aan procedures is King.
  • Diverse meldingen hadden verband met afleiding, onder meer met parkeren van vliegtuigen en tanken. Weinig schade gelukkig.
  • De meldingen die verband houden met de staat van de vliegtuigen (lees aftekenen klachten en volgen procedures) neemt af. Dat proces lijkt steeds beter in de hand te zijn en dat is natuurlijk een prima zaak. Volhouden !
 • Relatief veel meldingen in de periode maart t/m september, daarna mondjesmaat. Toch is er in het najaar flink gevlogen. Zou er dan niets vermeldenswaard zijn ? Vast wel, dus als als er een gevaar of voorval is geweest ……..gewoon melden.
 • Positieve feedback op ‘lessons learned’. Iets te melden wat je zou willen delen ? Zo leren we van elkaar en worden er samen uiteindelijk beter van. Dat is de insteek.

AKTIEPUNTEN 2018

 • Risico top-5 campagne. Punten uit 2017 eventueel aktualiseren.
 • Speerpunten :
  • Vluchtvoorbereiding
  • ADM (Aeronautical Decision Making), op de grond en in de lucht
  • Bijhouden skills (variatie in vlieggedrag), trips aanmoedigen
  • Volgen van procedures
  • Wijzen op de gevaren van afleiding
  • Work in Progress EHLE
 • We blijven leden aanmoedigen meldingen te doen (voorval, gevaar).
 • Bestuur (blijven) challengen inzake opvolgen bevindingen.

DIVERSEN

 • De VC heeft al eens eerder geventileerd dat we weinig aansluiting hebben gevonden bij het bestuur, vooral vwb het opvolgen van bevindingen en regelmatig overleg. Daar zal een betere modus voor gevonden moeten worden willen we de veiligheidambities van de VC waar kunnen maken.
 • Versterking VC op korte termijn noodzakelijk, aangezien een paar VC leden niet meer beschikbaar zijn. We zoeken vooral iemand die de coordinatie op zich wil nemen. Interesse ? Stuur een mailtje naar SAFETY@klmaeroclub.com of knoop een praatje aan met Maurice of Eric-Jan.

RVGLT nood-en voorzorgslanding

SAFETY MAILING 2017-12


De nieuwe Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT) is in oktober van toepassing geworden. Deze regeling regelt o.a. de Nood- en Voorzorgslandingen.

Voor het uitvliegen na een Nood of Voorzorgslanding is nu geen TUG (Tijdelijke en Uitzonderlijke Gebruiksvergunning) meer noodzakelijk. Nu kan er worden uitgevlogen binnen de regels van de RVGLT.

Deze regels omvatten o.m. de volgende bepalingen:
Allereerst is geregeld dat de gezagvoerder aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in ons geval ILT onder telefoonnummer 088 489 00 00 moet melden dat er een nood- of voorzorgslanding met een luchtvaartuig op een terrein is gemaakt. Dit stelt de autoriteiten in staat om eventueel noodzakelijke maatregelen te nemen en hun verantwoordelijkheid voor het toezicht op de luchtvaart in te vullen.

Daarnaast is in de regeling opgenomen dat er van een terrein kan worden opgestegen als hiervoor door de Minister toestemming is verleend. Het uitgangspunt is en blijft dat de verantwoordelijkheid voor een veilige vlucht bij de gezagvoerder berust. Per geval kunnen de omstandigheden voorts erg verschillend zijn. Om deze redenen is ervoor gekozen om geen gedetailleerde voorschriften op te nemen voor het geval dat er een nood- of voorzorgslanding is gemaakt. In de regeling wordt wel geregeld dat de Minister, en feitelijk de Inspectie Leefomgeving en Transport in staat wordt gesteld om enkele randvoorwaarden te controleren. Zoals gesteld wordt dit per geval ingevuld. In de praktijk zal bijvoorbeeld worden bezien of het luchtvaartuig technisch in orde is en of de vlieger in staat is deze startprocedure uit te voeren.
Daarbij zal worden bezien of het uitvliegterrein en de omgeving geschikt zijn om de start veilig te kunnen uitvoeren.

Verder kan gedacht worden aan de volgende punten om rekening mee te houden bij het al dan niet verlenen van toestemming om weer op te stijgen:
− of het een binnenlandse vlucht betreft;
− of er een beperkte hoeveelheid brandstof aan boord is;
− of de weersomstandigheden de vlucht toelaten;
− of er passagiers aan boord zijn;
− of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn om het terrein af te zetten om voorbijgangers en andere mensen op een veilige afstand te houden;
− of er toestemming nodig is van een grondeigenaar of de LVNL / Dutch Mil.

De volledige tekst is te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-57381.html

Naast de bepalingen in de RVGLT is het van het grootste belang om na een nood- of voorzorgslanding je eerst te bekommeren om de veiligheid van je eventuele passagiers en jezelf, en daarna gelijk contact op te nemen met de KLMAC (bestuur en/of HT in geval van ATO).

 

Crew Wanted

SAFETY MAILING 2017-11


De VeiligheidsCommissie (VC) is op zoek naar versterking

We zoeken leden die :

 • een bijdrage willen leveren aan het verder ontwikkelen van een goede Safety Culture binnen (en buiten) de KLMAC
 • accepteren dat mensen nu eenmaal fouten maken, en dat we daaruit vooral lering moeten trekken.
 • niet gelijk een oordeel vellen, maar eerst willen onderzoeken zijn wat de feiten zijn, de gegevens op een rijtje kunnen zetten en daaruit de juiste conclusies trekken.
 • analytisch zijn ingesteld en zorgvuldig kunnen werken
 • goed verbanden kunnen leggen
 • over goede communicatieve vaardigheden beschikken, en/of bereid te zijn daaraan te werken
 • in teamverband kunnen werken
 • de doelstellingen goed voor ogen kunnen houden
 • zich willen committeren (vrijwillig maar niet vrijblijvend)

De VeiligheidsCommissie biedt :

 • informele,opbouwende sfeer
 • goede team spirit
 • legio mogelijkheden om te werken aan kennis, skills en vaardigheden
 • veel aanwezige expertise
 • onafhankelijkheid van bestuur, adviserende rol
 • opzet en structuur reeds op orde

Heb jij wellicht belangstelling of wil je vrijblijvend eens praten of de VC misschien iets voor je is ? Stuur dan een maitje aan SAFETY@klmaeroclub.com.

Of stuur een berichtje naar :

 Deadline : 31 oktober 2017
 

Status VMS Light, ontwikkelingen VC

SAFETY MAILING 2017-10 :


a)  — STATUS VOORVALLEN, GEVAREN EN BEVINDINGEN (2017) :

 • Meer balans tussen voorvallen en gevaren (nu in evenwicht)
 • Tot op heden in 2017 ontvangen : 8 voorvallen, 9 gevaren.
 • Findings Register : Bestuur heeft nog steeds geen aktie genomen naar aanleiding van 9 van deze bevindingen. De oudste dateert inmiddels van oktober 2014

b)  — PLUS & MIN :

 • POSITIEF
 1. Meldingsbereidheid vergroot (drempel verlaagd)
 2. Sturen op thema’s om meer focus te krijgen (Risico Top-5)
 3. Proces klachtenafhandeling gaat (eindelijk) beter nu (DDL)
 • KAN BETER
 1. Teleurstellende interactie VC met bestuur. Geen interesse (ja zeggen, nee doen)
 2. Aanbevelingen worden niet of nauwelijks opgevolgd.

c)  — CREW CHANGE :

De samenstelling van de VC zal op korte termijn flink wat wijzigingen ondergaan.
Erwin Prins en Rob Klees stoppen per 1 oktober, korte tijd later gevolgd door Eugene Leeman. Drukte, prive en werk zijn enkele redenen.
Wat echter ook meespeelt is het onvermogen om samen met het bestuur structureel te werken aan  het verbeteren van de veiligheid. Geen focus op safety is de perceptie van de VC.
Maurice wil zich (gelukkig) voor de VC blijven inzetten, Eric-Jan idem mits :

 • de minimale VC samenstelling uit 3 personen zal gaan bestaan, en
 • er een coordinator is die de VC daadwerkelijk gaat trekken.

We zullen hier in een aanvullende ‘crew wanted’ mailing KLMAC leden gaan werven om de VC een nieuw elan te geven, en om samen met het bestuur de volgende stappen te zetten.

EHLE Work in Progress – fase 5

SAFETY MAILING 2017-09 


Zoals wellicht bekend wordt Lelystad Airport momenteel omgesmurfd van een general aviation veld naar een ‘echte’ airport. Vrijwel het hele jaar zijn er werkzaamheden op en rond de baan.

Momenteel zitten we in fase 5 (4 sep – 17 nov). De bruikbare baan is tijdens deze fase een flink stuk naar het westen opgeschoven. Dat houdt in dat de baandrempel van baan 23 zich momenteel tussen TWY D en E bevindt (taxieend vanuit de club dus altijd linksaf).

Ondanks het opschuiven van de baan is het CIRCUIT NIET GEWIJZIGD.  Dat betekent dus dat je bij landen baan 23 een veel langere final dient te vliegen dan je in de oude situatie gewend was.

Een goede vluchtvoorbereiding is altijd al belangrijk (zie risico top-5, nummer 2 bovenaan deze mail), maar tijdens de verbouwing helemaal. De volgende informatie is daarbij extra relevant :

1) AIP Supplement 07/2017 (31 AUG 2017)
2) NOTAMs (B0789/17)
3) Website Lelystad -> Operational info.

https://www.lelystadairport.nl/pilo/operational-info

Onder de tabel met de 6 fasen (in 2017) staat de link met specifieke info inzake fase 5 :

https://www.lelystadairport.nl/uploads/documents/pilots-information-phase-5-v1.1.pdf

Let daarbij ook op de versienummers (momenteel versie 1.1). Dit kan wijzigen.

Tenslotte…..wees bij de approach ook bewust van een andere perceptie, omdat de baan inmiddels 45m (ipv 30m) breed is. Daardoor lijkt het of je lager zit (optisch bedrog).

We hopen dat deze informatie bijdraagt in een (nog) betere vluchtvoorbereiding en strak gevlogen circuits !